נפתחה הרשמה 
מחזור 5 בקורס יסודות בחקלאות ביודינאמית 

הצטרפו אלינו ביישום ביודינאמיקה