קורס מרוכז בחקלאות ביודינאמית

27-28 בנובמבר 2019

נאות סמדר

תוכנית מפורטת תפורסם בקורב

למטה ראו תוכנית של הסדנה הקודמת