סיור  ביודינאמיקה איטליה צרפת
17-25 ביולי

מרכז אדמה חיה משרת כמרכז ידע
בחקלאות ביודינאמית בעברית

מאמרים ומחקרים

תמונות

אירועים קרובים 

מידעון ועדכונים

סרטים

לקוחות ושותפים