אירועים קרובים

6-7/05/22  
קורס מרוכז
בחקלאות ביודינאמית

אוקטובר 2022
הכשרת מקצוע 
ביודינאמיקה בחקלאות

 

25/04
מפגש מגדלים
 
חידוש פוריות הקרקע

 

13-18 מאי 2022 
קורס שטח
ניהול כרם יין ביודינאמי

דרום צרפת

 

_Eric Plumet Domaine La Cabotte.jpg